0produkt(y)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Polityka prywatności

1. Dane osobowe

 1. W celu umożliwienia korzystania z niektórych Funkcjonalności Serwisu przez Użytkowników z Serwisu, znajdującego się na stronie internetowej www.activa-grill.pl niezbędne jest założenie konta Użytkownika oraz podanie określonych danych osobowych. Administratorem danych jest firma LH.PL Sp. z o.o. ul. Pamiątkowa 2/56 61-512 Poznań NIP: 7831711517, która dołoży wszelkich starań, by zachować dane osobowe Użytkowników w poufności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji, gdy do celów realizacji konkretnych Funkcjonalności Serwisu, z których skorzysta Użytkownik, niezbędne jest przekazanie takich danych.
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i aktualizowania, a także żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania w każdej chwili.
 3. Dane zebrane w procesie rejestracji Użytkownika wykorzystywane będą wyłącznie w celu świadczenia Użytkownikowi Usługi, jaką świadczy Usługodawca za pomocą serwisu activa-grill.pl
 4. Jeżeli podczas rejestracji lub w późniejszym okresie korzystania z konta Użytkownika, Użytkownik zadeklaruje chęć otrzymywania informacji handlowych, reklamowych lub marketingowych, zgromadzone dane zostaną wykorzystane w tym celu. Użytkownikowi przysługuje również w każdej chwili wycofania zgody na otrzymywanie tych informacji handlowych.
 5. Dane zbierane podczas bezpośredniej korespondencji między Usługodawcą a Użytkownikiem wykorzystywane będą jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na poruszone zagadnienie, np. w celu rozwiązania problemów technicznych, jakich doświadcza Użytkownik korzystając z Serwisu lub w związku ze zgłaszaną przez niego reklamacją.
 6. Usługodawca może zbierać dane dotyczące ruchu internetowego, jaki generowany jest przez serwis internetowy, za pomocą którego świadczona jest Usługa. Dane te mogą posłużyć do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 7. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę stanowią dane poufne i będą przechowywane w sposób uniemożliwiający do nich dostęp osobom nieupoważnionym. Obowiązek zachowania danych w poufności nie dotyczy jednak sytuacji, gdy obowiązek udostępnienia tych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności następuje na skutek prawidłowo wydanych żądań, decyzji lub postanowień organów administracji, ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy usunięcia danych Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik ten nie uregulował wszystkich swoich zobowiązań wobec Usługodawcy wynikających ze świadczonej Usługi lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

2. Zmiana danych osobowych

 1. W przypadku, gdy dane osobowe Użytkownika są niepełne lub ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub aktualizacji. Korzystanie przez Użytkownika z niepełnych danych lub nieaktualnych skutkować może niemożnością prawidłowego zrealizowania obowiązków umownych Użytkownika lub Usługodawcy wynikających z Usługi.
 2. Dane zbierane automatycznie nie podlegają zmianie lub usunięciu.

3. Pliki cookies

 1. Usługodawca informuje, iż Serwis może posługiwać się plikami cookies (ciasteczka), które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej podczas korzystania z Usługi i Serwisu. W ramach Serwisu mogą być wykorzystywane dwa rodzaje cookies:
  • pliki cookies sesyjne stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w komputerze) do czasu jego wylogowania się z Serwisu lub opuszczenia strony internetowej Serwisu bądź wyłączenia przeglądarki internetowej,
  • pliki cookies stałe stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Pliki cookies nie stanowią żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Użytkownika lub wykorzystywanego przez niego systemu komputerowego, a jedynie pozwalają zidentyfikować przeglądarkę internetową i stosowane są do ułatwienie logowania lub korzystania z innych funkcjonalności stron internetowych.
 3. Użytkownik w każdej chwili może ograniczyć lub wyłączyć stosowanie plików cookies w ramach Serwisu. Ograniczenie lub wyłączenie plików cookies może utrudnić korzystanie z Serwisu i jego Funkcjonalności, w tym znacznie obniżyć komfort korzystania z Serwisu.
 4. W ramach Serwisu mogą zostać umieszczone pliki cookies podmiotów zewnętrznych, niezwiązanych bezpośrednio z Usługodawcą. Do takich podmiotów należeć mogą m.in. portale społecznościowe wykorzystujące cookies we własnych celach analitycznych. W ich przypadku Użytkownik za pomocą odpowiedniej konfiguracji przeglądarki internetowej ma możliwość wyłączenia cookies tych podmiotów.

4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka prywatności stanowi załącznik do Regulaminu korzystania z serwisu activa-grill.pl, który dostępny jest na stronie internetowej www.activa-grill.pl Serwisu activa-grill.pl. Użytkownik zobowiązany jest do wglądu w oba dokumenty przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Activa Polska sp. z o.o. za pomocą serwisu internetowego activa-grill.pl
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej. Usługodawca może również poinformować o zmianie Polityki prywatności Użytkowników, posiadających aktywne konto Użytkownika w serwisie, za pomocą wprowadzonych w koncie Użytkownika danych kontaktowych.
 3. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności należy kontaktować się z Usługodawcą za pomocą danych kontaktowych udostępnionych w Serwisie.
 4. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.